Vejledningsmuligheder hvis du går i 6. til 10. klasse:

  • Du kan henvende dig til din uddannelsesvejleder. Find din vejleder her.
  • Du kan henvende dig til e-vejledningen.
  • Du kan deltage i åben vejledning, hvor du kan komme til at tale med en uddannelsesvejleder, men ikke skal forudbestille en tid. Se hvor og hvornår her.

Oversigt over skolevejledere i Greve Kommune: Via følgende link kan du se hvem, der er skolevejleder på de enkelte grundskoler i Greve Kommune. Af oversigten fremgår også skolevejledernes kontaktinformation. Få adgang til oversigten her.

Hvis du vil vide mere om forskellige uddannelser og jobs, så kan disse materialer anbefales:
  • KarriereGUIDEN uddeles hvert år af UU-centrene i Region Sjælland til alle elever i 8.-10. klasse i Køge Bugt , og kan læses på nettet. Få adgang til den her. Den del der hedder "Min Guide", findes her.
  • UddannelsesGuiden (ug.dk) er Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal.
    På UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser, samt information der relaterer sig til forhold omkring det at tage en uddannelse. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række job og karriereveje.
  • Uddannelse - dit barns fremtid er udarbejdet af Undervisningministeriet. Her får man en præsentation af de forskellige uddannelsesmuligheder. Du hente pjecen:
    • på dansk (her), arabisk (her), engelsk (her), farsi (her), pashto (her), somali (her), tyrkisk (her) eller urdu (her).

 

Muligheder for dig der går i 6. – 10. klasse:

BROBYGNING (9.-10. klasse)
Brobygning er for dig, som går i 9. eller 10. klasse. Her besøger du en ungdomsuddannelse og får indblik i hverdagslivet der. Læs mere

ERHVERVSKLASSEN (8.-9. klasse)
Erhvervsklassen er et alternativt undervisningstilbud til dig, som går i 8. eller 9. klasse, og som vil have gavn af færre fag, en mindre klasse og meget mere praktisk læring. Læs mere

FILMPROJEKT (8. klasse)
Går du i 8. klasse og er vurderet ikke uddannelsesparat? Er du klar til at blive udfordret på din selvopfattelse og få et skarpere blik på dine ressourcer og styrker? Så skal du måske med på Projekt ”Stil skarpt – og se dig selv tydeligere". Læs mere

INTROKURSER (8. klasse)
I 8. klasse skal du på introduktionskursus ("introkursus"). Her besøger du forskellige ungdomsuddannelser og får praktisk erfaring med bl.a. undervisningen, kravene og og det sociale liv der. Læs mere

PRAKTIK (6.-10. klasse)
Erhvervspraktik kan tilbydes dig som går i 6., 7., 8., 9. og 10. klasse. I erhvervspraktik får du konkrete erfaringer fra arbejdslivet, som bidrager til at du kan træffe et reflekteret uddannelsesvalg, når du skal videre fra grundskolen. Læs mere

PROJEKT (7. klasse)
Går du i 7. klasse og er skoletræt? Så skal du måske med på Projekt 7. klasse. Vejledningsforløbet er tænkt som en øjenåbner og inspirationskilde, som kan være med til at gøre det meningsfuldt for dig at at gå i skole. Læs mere

TEST DIG SELV (9. klasse)
Lokalt Køge Bugt-tilbud om branchepraktik til dygtige elever i 9. klasse, der vil undersøge job- og uddannelsesmulighederne i industrien. Læs mere

UDDANNELSEGUIDEN (ug.dk)
UddannelseGuiden (ug.dk) er Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal. Læs mere

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
Når du forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, skal din vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Altså om du har forudsætningerne for at påbegynde og gennemføre den ungdomsuddannelse, du ønsker. Allerede i 8. klasse foretager din vejleder den første foreløbige uddannelsesparathedsvurdering. Læs mere

UNG TIL UNG (8. klasse)
I 8. klasse skal du og resten af din klasse til UUV's Ung til ung-aften. Her giver vi ordet til unge, som allerede selv er i gang med en ungdomsuddannelse. Vi håber, at dine forældre også vil deltage. Læs mere

 

MULIGHEDER FOR STØTTE:

MENTOR I OVERGANGEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE
UUV's mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. Læs mere

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)
Du har mulighed for at søge SPS, hvis du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du har brug for støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Læs mere

Scroll to top