Vejledningsmuligheder hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse (15 - 25 år):

  • Du kan henvende dig til din uddannelsesvejleder. Find din vejleder her.
  • Du kan henvende dig til e-vejledningen.
  • Du kan deltage i åben vejledning, hvor du kan komme til at tale med en uddannelsesvejleder, men ikke skal forudbestille en tid. Se hvor og hvornår her.
  • Hvis du har en studentereksamen eller en erhvervsuddannelse og ønsker at tage en videregående uddannelse, så er det Studievalg Sjælland du skal kontakte.
  • Som 15-17-årig skal du lave en uddannelsesplan i samarbejde med din uddannelsesvejleder, hvis du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller en anden aftalt plan.
  • Du vil blive kontaktet af din uddannelsesvejleder, hvis ikke du er i gang med en ungdomsuddannelse som 15-17-årig.

 

Andet der kan være relevant for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse:

HVAD ER UDDANNELSESPLIGT og UDDANNELSESPÅLÆG?
Er du gået ud af grundskolen og mellem 15 og 17 år, har du pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvordan pligten overholdes. Læs mere

Hvis du vil vide mere om forskellige uddannelser og jobs, så kan disse materialer anbefales:

  • UddannelsesGuiden (ug.dk) er Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal.
  • På UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser, samt information der relaterer sig til forhold omkring det at tage en uddannelse. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række job og karriereveje.
  • Uddannelse - dit barns fremtid er udarbejdet af Undervisningministeriet. Her får man en præsentation af de forskellige uddannelsesmuligheder. Pjecen findes både på dansk (her) og på urdu (her).

 

MULIGHEDER FOR STØTTE I FORBINDELSE MED UNGDOMSUDDANNELSE:

MENTOR I OVERGANGEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE
UUV's mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. Læs mere

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)
Du har mulighed for at søge SPS, hvis du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du har brug for støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Læs mere

SU (Statens Uddannelsesstøtte)
SU er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.
Læs mere om betingelser, satser osv. Læs mere

 

TILBUD DER FORBEREDER DIG TIL UNGDOMSUDDANNELSE:

FGU
opdateres.

PRODUKTIONSSKOLE
Har du afsluttet 9./10. klasse, er du endnu ikke fyldt 25 år, og er du i tvivl om, hvad du kan og vil, når det gælder uddannelse? Så kan produktionsskole være en mulighed. Læs mere

UUV PRAKTIKPLADSEN
UUV Praktikpladsen hører under Ungdommens Uddannelses Vejledning Køge Bugt og samarbejder både med virksomheder og jobcentre/ungecentre i Køge, Stevns, Solrød og Greve Kommune. UUV Praktikpladsen startede ud fra et behov for tilbud til unge under 18 år, som af forskellige årsager ikke kunne være i folkeskolen. Vi har siden 2014 været igennem en udvikling og indeholder nu tilbud til unge mellem 15-30 år. Læs mere

UNGE KRYDSER GRÆNSER
Er du mellem 15 og 29 år, og vil du gerne have en uddannelsesplan? UXG er et intensivt vejledningsforløb på 8 dage, hvor du i fællesskab med andre unge undersøger mulighederne og lægger en uddannelsesplan. Læs mere

 

ANDRE MULIGHEDER:

HØJSKOLE OG UNGDOMSSKOLE
Er du fyldt 16 år, så kan højskole være en mulighed for faglig, personlig og social udvikling i fællesskab med andre. Læs mere

 

Scroll to top