Uddannelsespligt

Er du gået ud af grundskolen og mellem 15 og 17 år, har du pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvordan pligten overholdes.

Ønsker du at ændre din uddannelsesplan, kan du tage kontakt til UUV Køge.

UUV Køge skal kontakte dig og dine forældre, hvis vi bliver bekendt med, at du ikke følger din uddannelsesplan. Det skal vi inden for 5 arbejdsdage. Senest 30 kalenderdage herefter skal der være udarbejdet en ny uddannelsesplan.

Overholdes pligten ikke, kan det betyde, at ungeydelsen standses.

Læs bekendtgørelsen på uvm.dk.

Scroll to top