Kursus for klasselærere i 8. klasse: UUV Køge Bugt udbyder fx et kursus, som kan give klasselærere i 8. klasse et godt indblik i uddannelsessystemet og vil klæde lærere på til samarbejdet mellem skole og UUV om bl.a. uddannelsesparathedsvurdering. Læs mere

Tal og Kvalitetssikring: Under menupunktet "Tal og kvalitetssikring", finder du statistikker og tal om unge og deres uddannelse i Køge Kommune.

Uddannelse og job-undervisning: Under menupunktet "Uddannelse og job-undervisning" i venstre side kan du finde information om og materialer til undervisning i uddannelse og job.

Uddannelse og job er et af grundskolens såkaldt timeløse emner, altså et emne der skal indgå i de skemalagte fag fra 0. – 9. klasse, men ikke har selvstændige faste timer på skemaet.

Vi har fx to spil, der med fordel kan anvendes i denne form for undervisning: Klar, parat (et spil om uddannelsesparathed) og "Gæt et job".

 

 

Scroll to top