Forskellige uddannelsesmuligheder

10. klasse: er et tilbud til dig, som ønsker at forbedre dine skolekundskaber, er usikker på dit valg af uddannelse eller har brug for afklaring og perspektivering. Læs mere

Ungdomsuddannelser kan groft sagt deles op i erhvervsuddannelser (EUD) og de gymnasiale uddannelser, men der findes også andre muligheder.

EUD: En EUD tager fra 1½ til 5½ år og kan give adgang til arbejde og videre uddannelse. Læs mere om erhvervsuddannelser her.

EUX: Du påbegynder og gennemfører en EUD samt fag på gymnasialt niveau og opnår dermed muligheder som faglært og student. Læs mere om EUX.

Du kan tage erhvervsuddanelser på følgende institutioner i og nær Køge Bugt-området EUC SjællandKøge HandelsskoleSOSU SjællandRoskilde Tekniske SkoleRoskilde HandelsskoleZBC og Next.

Gymnasiale uddannelser: Gymnasieuddannelserne forbereder dig til videre uddannelse.
Der er indgået politisk forlig om en gymnasiereform, der medfører ændrede optagelseskrav for hhv. STX, HTX og HHX, hhv. HF fra 2019.

  • Via det nedenstående link kan du få et overblik over, hvor i Køge Bugt du kan tage de forskellige gymnasiale uddannelser.
  • Læs mere om de forskellige gymnasiale uddannelser her

Videregående uddannelser: Du kan læse om de forskellige videregående uddannelser på UddannelsesGuiden. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser hvert år i marts eller juli. Fristen afhænger af, om du søger optagelse gennem kvote 1 eller 2. Ønsker du vejledning om videregående uddannelse, herunder gymnasial supplering, kontakt Studievalg Sjælland.

EGU: EGU er en to-årig uddannelse for dig under 30 år. Du har måske haft en lidt usikker skolegang og lærer bedst gennem praksis. Du har ikke gennemført et grundforløb eller en hel ungdomsuddannelse. Læs mere om EGU.

FGU: læs mere om den nye foreberedende grunduddannelse her.

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU): er et tilbud til dig, der har afsluttet grundskolen og er under 25 år. Du skal være motiveret for uddannelse, der kombinerer værkstedsaktiviteter, praktik og boglig undervisning. Det er din vejleder i UUV Køge Bugt, der kan visitere dig til uddannelsen. Læs mere om KUU.

STU: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse retter sig mod dig, der er under 25 år, og som af fysiske og/eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, heller ikke med specialpædagogisk støtte. Læs mere om STU.

STU-institioner i Køge Bugt-området: Greve: STU Greve, Køge: Fremtidslinjen og Klemmenstrupgård og Rammen, Solrød Strand: Ejerbækgaard Højgaard, Stevns: Horisonten

På følgende side kan du finde andre nyttige oplysninger vedrørende optagelse på videregående uddannelser.

TAMU: er en vej til arbejde. Du opnår faglige og sociale kompetencer gennem en hverdag med produktion og serviceydelser til rigtige kunder.

Du skal være 18-30 år. Du har ikke gennemført uddannelse og har svært ved at få og fastholde arbejde, grundet personlige og sociale vanskeligheder. Du skal have lyst og vilje til at ændre på den situation. Læs mere om TAMU.

VUC: står for VoksenUddannelsesCenter og er et tilbud til dig, der ønsker at deltage i:
  • ordblindeundervisning
  • forberedende voksenundervisning (FVU) i matematik og dansk
  • undervisning på 9.-10. klasse-niveau (AVU)
  • forberedelse til EUD/EUX
  • HF (enkeltfag eller fuld gymnasial uddannelse).

Du skal i udgangspunktet være fyldt 18 år for at begynde på VUC. Er du under 18 år, kan du være indskrevet på et AVU-forløb på VUC, hvis VUC og din vejleder vurderer, at det vil være til din fordel.

Læs mere om uddannelsesmuligheder på VUC her.

Muligheder med udenlandsk uddannelsesbaggrund: Styrelsen for forskning og uddannelse har udgivet en pjece om, hvordan du kan bruge din udenlandske eksamen til at tage uddannelse i Danmark - erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og videregående uddannelse: Vejledning af uddannelsessøgende med udenlandske eksaminer (fra januar 2017).

Scroll to top